Ako vybrať správnu klimatizáciu?

Pod pojmom klimatizácia rozumieme úpravu interiérového vzduchu pre zabezpečenie požadovaných hodnôt teploty, čistoty a vlhkosti. Z fyzikálneho hľadiska klimatizačné zariadenie plní štyri termodynamické úpravy vzduchu – chladenie, ohrev, vlhčenie a odvlhčovanie. Okrem toho plní i funkciu ventilátora.

Podľa účelu delíme klimatizácie na komfortné a technologické. Komfortná klimatizácia slúži k tvorbe mikroklímy prostredia určenému k pobytu ľudí a technologická zabezpečuje podmienky pre priebeh technologických procesov.

Väčšina klimatizačných jednotiek sa skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky. Vonkajšie jednotky rozdeľujeme na tzv. on/off jednotky a invertorové jednotky.

On/off klimatizačné zariadenia sú cenovo dostupnejšie ako invertorové zariadenia. Pri výbere klimatizácie však netreba pozerať len na cenu, dôležitá je aj úsporná trieda určujúca spotrebu elektrickej energie.

On/off jednotky

Staršie modely klimatizácií bez invertora označované ako on/off fungujú na princípe konštantnej rýchlosti kompresoru (100 % výkonu), čím dochádza k vyššej spotrebe elektrickej energie. Sú hlučnejšie, majú nižšiu životnosť a ich funkčnosť chladenia či kúrenia je väčšinou do +5 °C vonkajšej teploty. Podľa nových noriem EÚ by sa tieto jednotky už nemali vyrábať.

Invertorové zariadenia

Takmer všetky v súčasnosti vyrábané klimatizácie disponujú invertorom, sú to tzv. invertorové zariadenia (H invertor, DC invertor, AC invertor atď.). Tieto klimatizácie odstraňujú nedostatky dovtedy bežne používaných on/off zariadení.

Ako vybrať klimatizáciu

Vonkajšia invertorová jednotka funguje na princípe riadenia výkonu kompresora frekvenčným meničom (20 až 100 % výkonu). Invertor si reguluje svoj výkon podľa požadovanej teploty a skutočnej teploty v miestnosti. Napríklad po príchode domov zapnete klimatizáciu na chladenie, lebo je v miestnosti príliš teplo. Vonkajšia jednotka nabehne na 100 % výkonu. Postupným ochladzovaním miestnosti kompresor vo vonkajšej jednotke prestáva bežať na 100 %, ale beží len na 40-60 %, čím vzniká obrovská úspora elektrickej energie oproti klasickým klimatizáciám, keďže on/off jednotky bežia celý čas na 100 %.

Princíp fungovania klimatizácie

Princíp fungovania klimatizácie nie je zložitý. Klimatizačná jednotka je zariadenie, ktoré vzduch nevymieňa, ale dôkladne ho upravuje – chladí a zbavuje vlhkosti. Pracuje na rovnakom princípe ako chladiace zariadenie, na princípe výmeny a presunu energií.

Proces chladenia vyžaduje vnútornú jednotku, vonkajšiu jednotku a potrubie, ktoré ich prepojí. Potrubím prúdi medzi oboma jednotkami chladivo. Chladivo je teplonosná látka, ktorá absorbuje energiu v jednej jednotke a odovzdá ju v jednotke druhej. Chladivo sa vo vnútornej jednotke vyparí a tým absorbuje teplo z vnútorného vzduchu. Chladivo zároveň prúdi cez vnútornú a vonkajšiu jednotku prostredníctvom potrubia a takto transportuje teplo. Pary chladiva sa pomocou kompresora stlačia a chladivo sa skvapalní. Pri skvapalnení sa vo výmenníku uvoľní teplo odobraté z vnútorného vzduchu, ktoré sa odvedie prostredníctvom vonkajšieho vzduchu za pomoci ventilátora. Chladivo v kvapalnej forme prúdi späť do vnútornej jednotky. Vo vnútornej jednotke sa tlak chladiva opäť zníži na takú úroveň, aby mohlo dôjsť k jeho vypareniu a odoberaniu tepla z vnútorného vzduchu. Ochladený vzduch je potom vyfukovaný do miestnosti.

Na základe spomínaných faktov odporúčame zákazníkom uvažovať nad trochu vyššou počiatočnou investíciou do kvalitnejšej invertorovej klimatizácie ako do on/off klimatizácií. Vyššie počiatočné náklady sa zákazníkom vrátia v priebehu 2-3 rokov na úspore elektrickej energie, nehovoriac o vyššom komforte spojenom s používaním týchto jednotiek.

Potrebujete pomôcť s výberom klimatizácie, jej inštaláciou, či servisom? Chceli by ste si nechať vypracovať nezáväznú cenovú ponuku? Obráťte sa na náš skúsený tím.