Servis klimatizácie

Záručný a pozáručný servis je služba, ktorú poskytujeme v plnom rozsahu. U všetkých vzduchotechník a klimatizačných zariadení dodávaných našou firmou je garantovaná dostupnosť náhradných dielov pre zabezpečenie plnohodnotného chodu. Spolupracujeme iba s poprednými distribútormi klimatizačných zariadení.

Zmluvný servis klimatizácie

Servis je možné pre každú inštaláciu zrealizovanú našou firmou dohodnúť zmluvne. Zákazníkovi tak odpadá starosť o sledovanie činností, ktoré sú potrebné pre správny ekonomický a bezporuchový chod zariadení. V prípade zmluvného servisu nastupujeme pri poruche do 24 hodín.

Pri podpise zmluvy o servise je možné dohodnúť i predĺženie záruky garantovanej výrobcom zariadenia z 2-3 rokov na 5-7 rokov. Samozrejmosťou je, že poskytujeme servis aj na zariadenia, ktoré neboli montované našou firmou. Vychádzame v ústrety každému zákazníkovi, ktorý nás osloví.

Servisnou činnosťou rozumieme hlavne:

 • kontrola okruhov pracovných médií,
 • kontrola elektrických, silových a riadiacich obvodov,
 • kontrola mechanických častí,
 • čistenie výmenníkov, odvodov kondenzátu a vzduchotechnických potrubí,
 • kontrola úniku a štítkovanie zariadení s náplňou chladiva nad 3 kg podľa zákona,
 • spustenie nových zariadení do prevádzky,
 • oprava nainštalovaných zariadení,
 • dodávka originálnych náhradných dielov,
 • stála pohotovostná služba,
 • diaľkový monitoring zariadení,
 • dodávka originálnych náhradných dielov,
 • dodávka olejov pre chladiarenské kompresory ESSO-MOBIL,
 • dodávka a montáž nových kompresorov chladiacich strojov,
 • konzultácie pre optimalizáciu prevádzky chladiacich zariadení,
 • montáž chladiacich a klimatizačných technológií „na kľúč“, vrátane projektu.

Pravidelná údržba klimatizácie

Pravidelná údržba a servis chladiacich zariadení prispieva k bezporuchovej prevádzke, predĺženiu životnosti a eliminácii neplánovaných porúch. Šetrí spotrebu energií i finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody na technológiách či výpadkoch výroby.

Počas pravidelnej prehliadky servisný technik v správe zhodnotí stav vášho zariadenia. Zároveň vám odporučí vhodné kroky, ktoré je nutné podniknúť, aby vaše zariadenia boli neustále v perfektnom technickom stave, prípadne sa ich prevádzka optimalizovala.

Dohodnite si kontrolu vašej klimatizácie a obráťte sa na náš skúsený tím.