Montáž klimatizácie Mitsubishi

Pediatrická ambulancia, Trenčín

Montáž klimatizácie Mitsubishi

Do pediatrickej ambulancie v Trenčíne sme nainštalovali zariadenia značky MITSUBISHI pozostávajúce z 2 vnútorných jednotiek a jednej vonkajšej 2+1.