Pod pojmom klimatizácia rozumieme úpravu interiérového vzduchu pre zabezpečenie požadovaných hodnôt teploty, čistoty a vlhkosti. Z fyzikálneho hľadiska klimatizačné zariadenie plní štyri termodynamické úpravy vzduchu – chladenie, ohrev, vlhčenie a odvlhčovanie. Okrem toho plní i funkciu ventilátora.

Podľa účelu delíme klimatizácie na komfortné a technologické. Komfortná klimatizácia slúži k tvorbe mikroklímy prostredia určenému k pobytu ľudí a technologická zabezpečuje podmienky pre priebeh technologických procesov.

Väčšina klimatizačných jednotiek sa skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky. Vonkajšie jednotky rozdeľujeme na tzv. on/off jednotky a invertorové jednotky.

On/off klimatizačné zariadenia sú cenovo dostupnejšie ako invertorové zariadenia. Pri výbere klimatizácie však netreba pozerať len na cenu, dôležitá je aj úsporná trieda určujúca spotrebu elektrickej energie.

On/off jednotky

Staršie modely klimatizácií bez invertora označované ako on/off fungujú na princípe konštantnej rýchlosti kompresoru (100 % výkonu), čím dochádza k vyššej spotrebe elektrickej energie. Sú hlučnejšie, majú nižšiu životnosť a ich funkčnosť chladenia či kúrenia je väčšinou do +5 °C vonkajšej teploty. Podľa nových noriem EÚ by sa tieto jednotky už nemali vyrábať.

Invertorové zariadenia

Takmer všetky v súčasnosti vyrábané klimatizácie disponujú invertorom, sú to tzv. invertorové zariadenia (H invertor, DC invertor, AC invertor atď.). Tieto klimatizácie odstraňujú nedostatky dovtedy bežne používaných on/off zariadení.

Ako vybrať klimatizáciu

Vonkajšia invertorová jednotka funguje na princípe riadenia výkonu kompresora frekvenčným meničom (20 až 100 % výkonu). Invertor si reguluje svoj výkon podľa požadovanej teploty a skutočnej teploty v miestnosti. Napríklad po príchode domov zapnete klimatizáciu na chladenie, lebo je v miestnosti príliš teplo. Vonkajšia jednotka nabehne na 100 % výkonu. Postupným ochladzovaním miestnosti kompresor vo vonkajšej jednotke prestáva bežať na 100 %, ale beží len na 40-60 %, čím vzniká obrovská úspora elektrickej energie oproti klasickým klimatizáciám, keďže on/off jednotky bežia celý čas na 100 %.

Princíp fungovania klimatizácie

Princíp fungovania klimatizácie nie je zložitý. Klimatizačná jednotka je zariadenie, ktoré vzduch nevymieňa, ale dôkladne ho upravuje – chladí a zbavuje vlhkosti. Pracuje na rovnakom princípe ako chladiace zariadenie, na princípe výmeny a presunu energií.

Proces chladenia vyžaduje vnútornú jednotku, vonkajšiu jednotku a potrubie, ktoré ich prepojí. Potrubím prúdi medzi oboma jednotkami chladivo. Chladivo je teplonosná látka, ktorá absorbuje energiu v jednej jednotke a odovzdá ju v jednotke druhej. Chladivo sa vo vnútornej jednotke vyparí a tým absorbuje teplo z vnútorného vzduchu. Chladivo zároveň prúdi cez vnútornú a vonkajšiu jednotku prostredníctvom potrubia a takto transportuje teplo. Pary chladiva sa pomocou kompresora stlačia a chladivo sa skvapalní. Pri skvapalnení sa vo výmenníku uvoľní teplo odobraté z vnútorného vzduchu, ktoré sa odvedie prostredníctvom vonkajšieho vzduchu za pomoci ventilátora. Chladivo v kvapalnej forme prúdi späť do vnútornej jednotky. Vo vnútornej jednotke sa tlak chladiva opäť zníži na takú úroveň, aby mohlo dôjsť k jeho vypareniu a odoberaniu tepla z vnútorného vzduchu. Ochladený vzduch je potom vyfukovaný do miestnosti.

Na základe spomínaných faktov odporúčame zákazníkom uvažovať nad trochu vyššou počiatočnou investíciou do kvalitnejšej invertorovej klimatizácie ako do on/off klimatizácií. Vyššie počiatočné náklady sa zákazníkom vrátia v priebehu 2-3 rokov na úspore elektrickej energie, nehovoriac o vyššom komforte spojenom s používaním týchto jednotiek.

Potrebujete pomôcť s výberom klimatizácie, jej inštaláciou, či servisom? Chceli by ste si nechať vypracovať nezáväznú cenovú ponuku? Obráťte sa na náš skúsený tím.

Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Upravte ho alebo zmažte a začnite písať!

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.